Ga adequaat om met kritiek

Omdat kritiek (zowel bij gever als ontvanger) heftige emoties losmaakt en emoties al snel het zicht op een oplossing ontnemen, is het van belang om als men klachten of kritiek krijgt het hoofd koel te houden. Wil men voorkomen dat de verstandhouding (nog verder) onder druk komt te staan, dan zal men de eigen emoties even moeten inhouden en
vooral de ander de ruimte geven zijn kritiek te uiten. Net als bij een conflict gaat het er om dat de ander zich pas gehoord voelt, als u expliciet hebt laten blijken dat u goed hebt geluisterd naar de ander en weet wat hem of haar zo steekt.

Hoe doe ik dat?
1. Ook als u vindt dat de kritiek niet klopt, is het het zaak 
    om eerst en vooral de ander te laten merken dat u 
    begrip heeft voor het verdriet of de ergernis van de ander. 
2. Pas wanneer u door deze professionele luisterhouding
    de emoties bij de ander wat tot bedaren hebt weten te 
    brengen, kunt u eventueel uw visie op het gebeuren 
    geven. 
3. Wees  daarbij voorzichtig, want alles wat u zegt kan de
    emoties weer doen oplaaien. Ga daarom eerst na of 
   de ander wel wil weten hoe het heeft kunnen mislopen,  
   en of deze kennis voor de ander van belang is.
4. Bedenk dat uw uitleg door de ander kan worden opgevat 
   als een poging om uzelf goed te praten;
5. Wanneer u het toch nodig vindt om uw standpunt uit te
    leggen, bijvoorbeeld omdat u vindt dat de kritiek niet 
    (helemaal) terecht is of omdat u vindt dat de kritiek niet 
    (alleen) bij u thuishoort, vraag dan of u mag uitleggen
    hoe het heeft kunnen misgaan en geef daarbij aan dat 
    het niet je bedoeling is om de misser goed te praten. 
6. Let vervolgens bij het geven van uitleg goed op de 
    eventuele reacties en neem nu en dan een pauze om
    de ander de gelegenheid te geven te reageren op uw 
    uitleg. 
7. Vooral als de emoties van de ander oplopen, is dosering
    en timing van belang. Pas op voor welles-nietes 
    discussies. Uiteindelijk heeft het niet zoveel zin om 
    inhoudelijk gelijk te krijgen. Het gaat er uiteindelijk om 
    dat u samen met de ander komt tot een aanvaardbare 
    oplossing voor de ontstane 'schade'. 
8. Bij het zoeken van een oplossing, is het verstandig om
    eerst de ander te vragen wat hij van u wilt, voordat u zelf 
   met oplossingen komt. Deze vraag geeft de ander alle 
   ruimte om zijn wensen te uiten. Dat is niet alleen 
   bevorderlijk voor de verstandhouding, maar geeft u ook
   een idee van de mate van 'genoegdoening' die de ander 
   van u wil voor de schade die is ontstaan door wat er is 
   misgegaan.
9. Als u vindt dat deze genoegdoening een reële 
   compensatie is voor de geleden schade en de wens ook 
   praktisch uitvoerbaar is, dan kunt u vrij snel tot een 
   duidelijke afspraak komen. Bij overvragen is verder
   onderhandelen geboden. Een goed compromis kent twee
   tevreden partijen. 

Ga door met wat richtlijnen voor het omgaan met vakinhoudelijke kritiek en enkele bijbehorende tips!