Klachten & Kritiek

Er kan altijd ergens iets mis gaan. Soms blijft de schade beperkt tot enig ongenoegen, soms is sprake van een formele klacht. Het is van belang om zorgvuldig om gaan met kritiek of klachten; niet alleen om extra (emotionele) schade te voorkomen, maar vooral ook om de samenwerking zo optimaal mogelijk te houden. 

Hoe doe ik dat?

1. besef dat er bij kritiek, net als bij conflicten, op verschillende niveaus wordt gecommuniceerd;

2. erken dat kritiek niet leuk, maar wel leerzaam is;

3. ga adequaat om met de kritiek die u krijgt;

4. geef zelf kritiek op passende wijze.