Casus (omgaan met kritiek & klachten)

1. Bekijk het videovignet op de rechterhelft van deze 
    pagina eerst eenmaal neutraal in zijn geheel;
2. Bekijk het fragment daarna nogmaals met het oog 
    op het beantwoorden van de volgende vragen:
a. Wat tracht de hoofdpersoon te bereiken?
b. Welke doelen worden gehaald, welke niet? 
c. Hoe efficiënt gebeurt dit? 

3. Welke suggesties heeft u om effectiviteit en/of efficiëntie
    te vergroten? 

NB: u kunt het fragment zo vaak afspelen als u wilt en/of het gaandeweg stopzetten! 

Ga door met : inhoudelijke leerstof.