Niet leuk, wel leerzaam

Bij kritiek gaat het vaak om meer dan alleen de inhoud; vaak betreft het ook de ander als persoon. Dat maakt het moeilijk om kritiek te krijgen of te uiten en roept bij velen weerstand of defensiemechanismen op, zoals: 
- omstandig uitleggen waarom men iets heeft gezegd of 
  gedaan; 
- afbreuk doen aan de de impact van de schade;
- zichzelf boven of buiten de kritiek plaatsen;
- in de tegenaanval gaan;

Hoewel begrijpelijke reacties, bedoeld om de emotionele schade en deels ook de relationele schade te beperken, hebben deze defensieve reacties als vervelend effect dat degene die de kritiek geeft, het gevoel krijgt dat er niet goed naar hem wordt geluisterd en dat zijn kritiek niet serieus wordt genomen. De kritiekgever kan daarop zijn kritiek nog heftiger naar voren brengen met als gevolg dat in het gesprek de emoties steeds hoger oplopen.

De kritiekgever kan echter ook schrikken van de reactie en dan zelf terugkrabbelen. Of hij kan besluiten het bijltje erbij neer te gooien en verder af te zien van een gesprek over wat er is misgegaan. In al deze gevallen komt de kritiek niet over zoals hij is bedoeld en leidt niet tot een eventueel herstel van de schade en tot het voorkomen van de misser in de toekomst.

Ga door met: ga adequaat om met kritiek