Andere aanpak kritiek

Meestal kiest men bij kritiek en klachten voor overleg, maar soms is een andere aanpak gewenst, zoals:
- Opgeven; dit betekent dat u de kritiek voor u houdt. u vindt 
   het niet belangrijk om de ander ermee te confronteren en 
   u lost het probleem zelf wel op. Ook als u niet in de 
   (machts)positie bent om de ander aan te spreken op zijn 
   gedrag en het geven van de kritiek tegen u kan worden 
   gebruikt, is het soms beter om u maar gedeisd te houden.
- Toegeven wil zeggen dat u de ander in de
  eerste instantie wel vertelt dat er iets is misgegaan, 
  maar gaandeweg het gesprek laat u toe dat de ander de 
  verantwoordelijk daarvoor van zich afschuift. Toegeven 
  ontstaat vaak als de ander emotioneel reageert, 
  bijvoorbeeld boos wordt of zich als slachtoffer gedraagt  
  ("Ik kan het niet helpen, want...."). Uit schrik of medelijden 
  laat men de eis varen dat de ander het probleem oplost 
  dat is ontstaan door wat er is misgegaan. Relationeel richt 
  men dan weinig schade aan, maar de kritiek heeft 
  evenmin geleid tot een oplossing voor de ontstane 
  schade.
- Bij opleggen brengt u de kritiek hard en duidelijk naar 
  voren en dwingt u de ander dat hij de schade herstelt en/
  of een herhaling voorkomt. U kunt voor deze aanpak kiezen
  als u vindt dat de ander een grote fout heeft gemaakt en
  als u ook in de (machts)positie bent om de ander daarop 
  hard aan te spreken. Ook als u alleen uw hart eens stevig 
  wilt luchten tegenover de ander en het u eigenlijk niet 
  uitmaakt dat hierdoor de verstandhouding onder druk komt
  te staan, kunt u kiezen voor opleggen.

Ga door met: eindtoets