Aanpassen pers.leerplan (feedback)

Schrijf voor u op (en bewaar): 

- Welke leerstof u verder nog nodig heeft?
- Wat u precies verder wilt leren?
- Hoe u dat gaat aanpakken?
- Hoe u bepaalt of u voldoende heeft geleerd?
- Andere voor u in dit opzicht relevante zaken.

Ga door met: feedback aan docent