Casus 1: 35 jaar, wat nu?

Alle casus worden hier kort omschreven. Voor toelichting volg de links.

Situatie 1
: Op uw spreekuur komt Ineke de Boer. Zij is 35 jaar. Ineke wordt op 25 augustus 36 jaar. Zij is vandaag ongeveer 9 weken zwanger. U berekent dat zij op 25 augustus 30 weken zwanger zal zijn. Het is Ineke’s eerste zwangerschap. De familieanamnese is negatief.
Vraagstelling:
Wat zijn uw primaire aandachtspunten bij dit gesprek?

Situatie 2: Bij u komt Marlies de Winter. Zij is 35 jaar. Marlies wordt op 1 mei 36 jaar; zij is vandaag ongeveer 9 weken zwanger. Het is de vierde zwangerschap van Marlies. De familieanamnese is negatief.
Vraagstelling:
Wat zijn uw primaire aandachtspunten bij dit gesprek?

Hints:
-
Toelichting perspectief Mw. de Boer
Toelichting perspectief Mw. de Winter
-
Checklist genetisch counselen