Perspectief Ineke de Boer

Dilemma’s & thema’s:
- leeftijd; wat maakt 35/36 jaar nou uit?
- (on)zekerheid over de gezondheid van het kind.