Checklist GC

 
weinig
gemiddeld
veel
Informatiewens
 
 
 
Termijnbepaling
 
 
 
Kennis over downsyndroom
 
 
 
Kennis over NBD / structurele afw
 
 
 
Combinatietest
 
 
 
Kansberekening
 
 
 
Betrouwbaarheid combinatietest
 
 
 
Betrouwbaarheid SEO
 
 
 
Toevalsbevindingen
 
 
 
Gunstige uitslag
 
 
 
Ongunstige uitslag
 
 
 
Diagnostiek
 
 
 
Handelingsopties
 
 
 
Zwangerschapsafbreking
 
 
 
Overig