Perspectief Marjan de Wit

Dilemma's en thema's:
- U wilt een ernstige handicap uitsluiten maar uw gevoel zegt tegelijkertijd dat alles met dit kind goed komt.
- U heeft al het een en ander gelezen over vruchtwaterpunctie maar u weet nog niet zoveel over screening.