Casus 3: een roze wolk

Alle casus worden hier kort omschreven. Voor een toelichting volg de links.

Situatie 1: Op uw spreekuur verschijnt Saskia Molenaar. Zij is 25 jaar, werkt in een kledingzaak als verkoopster en is 3 jaar getrouwd met Bas Peltinga, timmerman. Na een half jaar kinderwens is zij nu ongeveer 9 weken zwanger. De afspraak is voor een intake nieuwe zwangerschap (haar eerste), en u weet niet of zij reeds enig foldermateriaal over prenatale screening heeft ontvangen/gelezen. Het anamneseformulier laat geen bijzonderheden zien.
Vraagstelling:
Wat zijn uw primaire aandachtspunten bij dit gesprek?
 
Situatie 2: Bij u komt Monique Bakker. Zij is 27 jaar, alleenstaand en ongeveer 11 weken zwanger. De afspraak is voor een intake nieuwe zwangerschap (haar eerste), en u weet niet of zij reeds enig foldermateriaal over prenatale screening heeft ontvangen/gelezen. Het anamneseformulier laat geen bijzonderheden zien.
Vraagstelling:
Wat zijn uw primaire aandachtspunten bij dit gesprek?

Hints:
- Toelichting perspectief mw. Molenaar
- Toelichting perspectief mw. Bakker
- Checklist Genetisch Counselen