Schriftelijk rapporteren

(test)

Of u eenpatiënt mondeling of schrioftelijk informeert is ee belangrijk verschikl. In het eerste geval ziet u de ander en kunt u de effecten ...