Dag Chronisch Zieken UMCG, 2008

Op het congres "de regie in eigen hand" in het kader van de week van chronisch zieken kwamen mensen bijéén om een workshop te volgen over de mogelijkheden van ICT en Communicatie. Deelnemers aan de workshop, waarvan u hieronder de resultaten kunt vinden, waren patienten, hulpverleners, beleidmakers in de gezondheidszorg en andere werkers in de gezondheidszorg. Allen werden gevraagd om vanuit hun eigen ervaringen als patient te reageren op de volgende vragen:

  1. Wat gaat er goed in de communicatie tussen u als patiënt en de hulpverlener? Immers als beide gesprekspartners weten welke kwaliteiten helpen om effectief een gesprek met elkaar te voeren, weet men ook welke kwaliteiten belangrijk zijn om in te zetten.
  2. Wat kan beter?
  3. Welke suggesties heeft u ter verbetering?
  4. Wat zijn nu de relevante zaken welke in een gesprek tussen hulpverlener en patient aan de orde zouden moeten komen, m.a.w welke thema's verdienen aandacht op dit gebied?

De resultaten van de discussies n.a.v. genoemde vragen zijn weergegeven in steekwoorden, zoals geformuleerd door de deelnemers.