3.1.9.1.1 Ik-vorm

Door in de ik-vorm te spreken laat men merken dat geen absoluut en onaantastbaar oordeel te hebben, maar dat het om een persoonlijke mening gaat die bespreekbaar is.

Hoe doe ik dat?

  1. U begint uw zinnen met ik en/of leidt deze in met frasen als 'als ik het goed begrijp...'
  2. U brengt uw standpunt en uw overwegingen concreet en duidelijk voor het voetlicht zodat ze 'handen-en-voeten' krijgen en de ander merkt waar uw grenzen liggen. Voor uw gesprekspartner is het dan duidelijk op welke punten hij geen concessies kan verwachten. 

Meer weten? Zie Strategisch