3.1.3.3.1 Oorzaken

Er kunnen vele oorzaken zijn waarom feedback als correctiemechanisme zelf ontspoort. Het is van belang de verstoring goed te analyseren.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U gaat na of de reden voor het contact wel voldoende duidelijk is, of men weet waarom of waarover men zou moeten afstemmen
  2. U onderzoekt of onbelangrijke zaken teveel op de voorgrond staan en het zicht op de kern van de zaak vertroebelen
  3. U bekijkt of er tegenstrijdigheid bestaan over de wijze van afstemmen
  4. U gaat na of u en uw gesprekspartner wel hetzelfde referentiekader hanteren
  5. U let goed op of er misschien een verschil van mening bestaat over wie er de regie heeft in het gesprek.

Meer weten? Zie Verstoringen