Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men het gebruik van communicatie volgens de regels van het vak.  

                             

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemeen-werkzame methodiek, u bent pragmatisch
  2. U gebruikt specifiek communicatieve werkvormen
  3. U maakt gebruik van gespreksvaardigheden
  4. U werkt met communicatieve bouwstenen, u gebruikt gesprekstechnieken
  5. U gebruikt instrumenten of (audio-visuele) hulpmiddelen.