Inleiding methode

Onder methodisch werken verstaat men hier een systematische, weldoordachte manier van communiceren om een bepaald doel te bereiken.  

                                               

                                    © Copyright Stichting SURVUZ, 2021; usm-portal.com

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op een onderliggende denkwijze
  2. U baseert zich op een onderliggende modelleringswijze
  3. U gebruikt een communicatieve werkwijze
  4. U gebruikt een communicatieve beheerwijze
  5. U gebruikt een communicatieve ondersteuningswijze.

Meer weten? Zie ELO-Communicatie

Nog meer weten? Zie ELO-Methodiek: Inleiding methode