Inleiding

Communicatieleer bestudeert het uitwisselen van (symbolische) informatie om ideeën te genereren, gedachten te formuleren en onderlinge contacten vorm te geven. 

                                                        

Hoe doe ik dat?  

  1. U verheldert het thema met behulp van een aantal communicatieve uitgangspunten
  2. U creëert inzicht met behulp van kennis. U ordent
  3. U houdt rekening met de wisselwerking tussen communicatie en levensloop
  4. U verdiept zich in de ontwikkeling van de communicatieleer. U kent de historie
  5. U bakent communicatie af met behulp van voorbeeldige contrasten
  6. U put uit diverse bronnen
  7. U bouwt voort op de uitgangspunten van de metacompetentiegedachte (zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie uitgangspunten).

Meer weten? Zie ELO-Communicatie