Inleiding communicator

De rol van communicator is het samenhangend geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om communicatie als metacompetentie integraal-strategisch, op niveau en vanuit meervoudig perspectief vorm te geven. 

                                

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt vanuit een strategisch geheel
  2. U positioneert zich op niveau
  3. U beheerst een aantal metacompetentatieve perspectieven en -nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot de specifieke rol van communicator binnen uw eigen domein
  5. U kent uzelve.

Meer weten? Zie ELO-Communicatie