Inleiding communicator

De rol van communicator is het samenhangend geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om communicatie als metacompetentie vorm te geven. 

                                

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt vanuit een strategisch geheel
  2. U positioneert zich op niveau
  3. U beheerst een aantal perspectieven en -nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot de specifieke rol van communicator binnen uw eigen domein
  5. U kent uzelve.

Meer weten? Zie ELO-Communicatie