Inleiding communicator

De rol van communicator is het samenhangend geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om communicatie als metacompetentie strategisch, op niveau en vanuit meervoudig perspectief vorm te geven. 

                                

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt strategisch
  2. U positioneert zich op niveau
  3. U beheerst een aantal metacompetentatieve nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot de specifieke rol van communicator binnen uw eigen domein.

Meer weten? Zie ELO-Communicatie