2.1.2 Voorlichten

Voorlichten is het gebruiken van informatie-overdracht om de ander in staat te stellen diens problemen te aanvaarden, op te lossen en/of te voorkomen. Voorlichten omvat een groot aantal min of meer op zichzelf staande deelgebieden.
                                                

Hoe doe ik dat? 

  1. U legt uit om kennis te vergroten en inzicht te bieden, u informeert
  2. U biedt emotionele hulp bij ingrijpende ervaringen of gevoelens, u steunt
  3. U licht mensen in over tegenvallers, u geeft slecht-nieuws
  4. U beïnvloedt gedrag, u adviseert
  5. U bevordert medewerking of compliance
  6. U leert vaardigheden aan, u instrueert
  7. U helpt bij het nemen van lastige besluiten, u counselt
  8. U licht voor in het kader van dienstverlening
  9. U smeedt uw voorlichtingsactiviteiten tot een doelgericht geheel (zie RULO-model) 

Meer weten? Zie Consultatie