3.1.1.2 Voorlichten

Voorlichten is het gebruiken van informatie-overdracht om de ander in staat te stellen diens problemen te aanvaarden, op te lossen en/of te voorkomen. Voorlichten omvat een groot aantal deelgebieden die zelfstandig, maar ook als samenhangend geheel kunnen worden toegepast.
                                                

Hoe doe ik dat? 

  1. U informeert
  2. U biedt emotionele steun
  3. U geeft slecht-nieuws
  4. U adviseert
  5. U bevordert compliance
  6. U instrueert
  7. U counselt
  8. U verleent (commerciele) diensten
  9. U integreert uw activiteiten met het RULO-model.

Meer weten? Zie Consultatie