3.1.1.3.3 Samenwerken

Bij een gelijkwaardig contact moeten alle partijen zich kunnen vinden in de oplossing. Daarom is het van belang iedereen actief te betrekken bij het zoeken naar die oplossing.

                                            

Hoe doe ik dat?

  1. U vraagt wat de ander van uw argumenten vindt
  2. U luistert actief naar zijn of haar ideeen hierover en vat ze samen
  3. U benoemt daarin aangrijpingspunten voor een gezamenlijk standpunt
  4. U sluit daartoe zoveel mogelijk aan bij het standpunt van de ander zonder uw eigen belang uit het oog te verliezen
  5. U laat expliciet uw waardering blijken voor ieder idee dat in de richting komt van uw eigen standpunt, ook al bent u niet bereid hier zonder meer mee in te stemmen
  6. U benadrukt die delen van uw ideeen die tegemoet komen aan de ander
  7. U probeert een compromis te bereiken dat voor alle betrokkenen acceptabel is
  8. U spreekt af wat de verdere gang van zaken is.

Meer weten? Zie Overleggen