2.1.4 Onderwerp

Het onderwerp van communicatie hangt nauw samen met het doel dat men nastreeft, de boodschap en die bepaalt vervolgens weer de vorm van de communicatie.  
 
Hoe doe ik dat? 

  1. U wisselt neutrale of feitelijke informatie uit, u communiceert zakelijk
  2. U gebruikt expressieve uitingen om persoonlijke opvattingen en wensen te uiten, u communiceert op gevoel
  3. U doet een verzoek of tracht de ander te beïnvloeden, u appeleert
  4. U regelt de onderlinge verhoudingen, u communiceert relationeel.