2.1.4 Onderwerp

Het onderwerp van communicatie hangt nauw samen met het doel dat men nastreeft, de boodschap die men wil overbrengen. Deze functionaliteit bepaalt vervolgens op haar beurt de vorm. 
 
Hoe doe ik dat? 

  1. U wisselt neutrale of feitelijke informatie uit, u communiceert zakelijk
  2. U gebruikt expressieve uitingen om persoonlijke opvattingen en wensen te uiten, u communiceert op gevoel
  3. U doet een verzoek of tracht de ander te beïnvloeden, u appeleert
  4. U regelt de onderlinge verhoudingen, u communiceert relationeel.