2.1.4 Communicatieve doelen

Communicatieve doelen, wat men met communicatie beoogt, hangen nauw samen met het kader waarbinnen communicatie plaatsvindt. Deze doelgerichte functionaliteit bepaalt vervolgens op haar beurt de vorm van de communicatieve uitingen.
 
Hoe doe ik dat? 

  1. U wisselt neutrale of feitelijke informatie uit, u communiceert zakelijk
  2. U gebruikt expressieve uitingen om persoonlijke opvattingen en wensen te uiten, u communiceert op gevoel
  3. U doet een verzoek of tracht de ander te beïnvloeden, u appeleert
  4. U regelt de onderlinge verhoudingen, u communiceert relationeel
  5. U kiest voor een bij uw doelen passende communicatiestijl.

Meer weten? Zie Begrippen