3.1.2.1 Groepen

De communicatie in een groep staat ten dienste van de reden(en) waarom deze mensen een groep vormen. Doorgaans is sprake van een zakelijk belang dat men gezamenlijk probeert te bereiken.  

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met de reden van bestaan van een groep, de taakfunctie
  2. U kent het fenomeen werkklimaat
  3. U voorkomt escalatie en verdiept zich in mogelijke problemen
  4. U voorkomt 'los zand', u verenigt
  5. U voorkomt afdwalen in de groep, u richt
  6. U voorkomt passiviteit in de groep, u mobiliseert
  7. U heeft oog voor de specifieke positie van een groep, bijv. een MultiDisciplinair Overleg (MDO).

Meer weten? Zie Vergaderen

Nog meer weten? Zie ELO-Samenwerking: Groepscompetentie