3.1.2.3.1.1 Agenda

De agenda vormt het inhoudelijke skelet waarmee men een vergadering structureert.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U zorgt voor een duidelijke vormgeving of layout
  2. U gebruikt de agenda om vast te stellen welke stappen nodig zijn om het beoogde resultaat te bereiken, u koppelt agendapunten aan vergaderdoelen 
  3. U stelt de volgorde en prioriteit van de onderwerpen vast
  4. U deelt op grond van het aantal onderwerpen en hun prioriteit ieder onderwerp een bepaalde hoeveelheid tijd toe
  5. U verstuurt de agenda bijtijds om de deelnemers in staat te stellen zich voor te bereiden
  6. U gebruikt de agenda als hulpmiddel om het verloop van de bijeenkomst in de gaten te houden en zonodig bij te sturen.

Meer weten? Zie Voorbereiding