3.1.2.1.2 Werkklimaat

Het werkklimaat is het geheel van geschreven en ongeschreven regels die betrekking hebben op de wijze waarop men met elkaar omgaat. Om te voorkomen dat dit soort patronen tot verstoringen van de gewenste gang van zaken leiden, bijv. dat sommigen altijd het hoogste woord hebben, is het van belang het werkklimaat actief te beinvloeden. 
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U houdt rekening met de wijze waarop mensen relaties definitieren d.w.z. de verdeling van invloed of dominantie, gevoelens van sympathie of antipathie en de mate van cohesie 
  2. U beseft de invloed van de persoonlijkheid van groepsleden; vooral spraakzaamheid en het tonen van initiatief leiden tot veel invloed
  3. U weet dat beide factoren al snel tot zichzelf versterkende patronen leiden; groepsleden zijn immers geneigd zich vooral te richten tot iemand met een hogere machtspositie dan zijzelf hebben. Dit geldt eens te meer voor mensen die elkaar aardig vinden. U heeft oog voor synergie
  4. U voorkomt hinderlijke coalitievorming.

Meer weten? Zie Groepen