2.2.1.1 Taakfunctie

Mensen maken om uiteenlopende redenen deel uit van een groep, zoals omgaan met aardige mensen, het uitoefenen van een hobby of omdat de activiteiten ervan iemand aanspreken, zoals een sportvereniging. Vaak vormen mensen groepen om doelen te bereiken die men alleen niet kan realiseren. Dit doel of  de bijbehorende taken kunnen van buitenaf zijn opgedragen, maar ze kan ook door de groepsleden zelf zijn vastgesteld.