3.1.2.5 Structureren

Om taken te kunnen vervullen en een goed werkklimaat te creëren, dient men vergaderingen te structureren. De groep moet zijn interne communicatiestructuur organiseren om te voorkomen dat iedereen op eigen wijze en naar eigen behoefte zijn zegje doet en om conflicten te voorkomen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest op basis van het doel een bepaalde vergaderstructuur
  2. U stelt de wijze waarop de groepsleden met elkaar omgaan en hoe het groepsproces verloopt vast. U bepaalt de communicatiestructuur
  3. U combineert algemene fatsoensregels en omgangsvormen met specifieke regels die voortkomen uit het doel van de bijeenkomst. U zorgt voor maatwerk
  4. U kiest voor een passende benadering in termen van formaliteit (grote groep, grote belangen, heftige emoties) of juist informaliteit. U bepaalt het werkklimaat
  5. U maakt op passende wijze gebruik van zaken als agenda, flap-over en notulen. U kiest passende hulpmiddelen.
Meer weten? Zie Vergaderen