3.1.2.2.4 Balans

Het toewijzen van bepaalde taken aan diverse deelnemers, de taakverdeling, is een belangrijk onderdeel van het structureren van een vergadering.

Hoe doe ik dat?

  1. U benoemt tenminste een iemand tot gespreksleider of voorzitter
  2. U zorgt dat tenminste een iemand de (schriftelijke) verslaglegging op zich neemt, u benoemt een notulist
  3. U benoemt of nodigt zonodig een of meer inhoudelijke experts uit.

Meer weten? Zie Groepsrollen