2.2.2.3 Taakverdeling

Het toewijzen van bepaalde taken aan diverse deelnemers, de taakverdeling, is een belangrijk onderdeel van het structureren van een vergadering.

Hoe doe ik dat?

  1. U kent iemand bijzondere rechten en plichten toe, u benoemt iemand tot gespreksleider of voorzitter
  2. U zorgt dat iemand de (schriftelijke) verslaglegging op zich neemt, u benoemt een notulist