3.1.8.7 Evaluatie

De evaluatie van een gezamenlijk besluit, al of niet in een vergadering, is bedoeld om na te gaan of verloop en resultaat van de besluitvorming aan de verwachtingen hebben voldaan en desgewenst volgende keer iets te veranderen. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U neemt aan het einde van een bijeenkomst en soms ook aan het einde van een aantal bijeenkomsten (even) de tijd om terug te kijken naar het verloop en het bereikte resultaat van die bijeenkomst(en)
  2. U vergelijkt het verloop en resultaat met de doelen die men vooraf heeft gesteld
  3. U trekt lering uit de evaluatie voor een volgende bijeenkomst.

 Meer weten? Zie Besluitvorming