2.2.2.3.1.1.2 Layout

De agenda van een vergadering ziet er vaak volgt uit: 
  1. Opening en welkom
  2. Notulen van de vorige vergadering
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Bespreekpunten, de kenr van de vergadering
  5. W.v.t.t.k. (wat verder ter tafel komt)
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
Per agendapunt staat dan aangegeven: