2.2.2 Groepsrollen

De bijdrage die mensen leveren, hangt nauw samen met de rol die ze in de vergadering vervullen. Sommige van deze rollen zijn duidelijk omschreven, zoals die van voorzitter of notulist. Andere rollen zijn wat vager, maar kan men beschrijven in termen van taakrollen en procesrollen. Voor de functionele communicatie binnen de groep is het nodig dat men als groep beide rollen in ongeveer gelijke mate vervult. Het is ieders taak, maar vooral die van de voorzitter, om dit te bewaken.

Hoe doe ik dat?
  1. U zorgt voor goede vervulling van de taakrollen
  2. U zorgt voor goede vervulling van de procesrollen
  3. U voorkomt disfunctionele rollen
  4. U wijst zonodig eerst een voorzitter en notulist aan (zie Voorzitter resp. Notulist)
  5. U zorgt voor goede balans tussen taak- en procesrollen.

Meer weten? Zie Vergaderen