3.1.2.2 Groepsrollen

De bijdrage die mensen leveren, hangt nauw samen met de rol die ze in de vergadering vervullen. Sommige van deze rollen zijn duidelijk omschreven, zoals die van voorzitter of notulist. Andere rollen zijn wat vager, maar kan men beschrijven in termen van taak- en procesrollen. 

Hoe doe ik dat?
  1. U zorgt voor goede vervulling van de taakrollen
  2. U zorgt voor goede vervulling van de procesrollen
  3. U voorkomt disfunctionele rollen
  4. U zorgt dat de taak- en procesrollen ongeveer evenredig zijn verdeeld. U zorgt voor balans.

Meer weten? Zie Vergaderen