2.8 Gezamenlijk besluiten

Gezamenlijk besluiten (Shared Decision Making) is gericht op het maken van de beste keuze met het meeste draagvlak. Draagt om het afwegen van diverse soorten voors en tegens. 

                            

Hoe doe ik dat?

  1. U signaleert vraagstukken of dilemma's en beschrijft deze nauwkeurig, u verheldert
  2. U formuleert beoordelingscriteria 
  3. U stimuleert het bedenken van mogelijke oplossingen, u gaat brainstormen
  4. U vergelijkt mogelijke oplossingen of opties met elkaar, u beoordeelt
  5. U leidt de betrokkenen naar de uiteindelijke keuze.U begeleidt
  6. U besteedt van te voren aandacht aan de uitvoering van de (te verwachten) keuze. U anticipeert
  7. U besteedt na afloop aandacht aan de gekozen oplossing en het doorlopen proces. U evalueert.

Meer weten? Zie Werkvormen