3.1.8 Gezamenlijk besluiten

Gezamenlijk besluiten (Shared Decision Making) is gericht op het maken van de beste keuze met het meeste draagvlak.  

                            

Hoe doe ik dat?

  1. U signaleert vraagstukken of dilemma's en beschrijft deze nauwkeurig, u verheldert
  2. U formuleert beoordelingscriteria 
  3. U stimuleert het bedenken van mogelijke oplossingen, u gaat brainstormen
  4. U vergelijkt mogelijke oplossingen of opties met elkaar, u beoordeelt
  5. U leidt de betrokkenen naar de uiteindelijke keuze. U begeleidt
  6. U besteedt van te voren aandacht aan de uitvoering van de (te verwachten) keuze. U anticipeert
  7. U besteedt na afloop aandacht aan de gekozen oplossing en het doorlopen proces. U evalueert.

Meer weten? Zie Werkvormen