2.2.1.3 Problemen

Vergaderen kent een soort ideaalbeeld waarin de groep gezamenlijk tot besluitvorming komt. Dit beeld hangt nauw samen met het onderliggende theoretische model dat weliswaar nuttige aanwijzingen geeft, maar dat in de praktijk zeker niet zo ordelijk verloopt als beschreven. Het is daarom van belang te anticiperen op mogelijke problemen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U bent verdacht op verschillende vormen van miscommunicatie
  2. U kent de belangrijkste achterliggende mechanismen
  3. U grijpt zelf in of doet hiervoor een beroep op iemand die daarvoor speciaal is aangewezen, de voorzitter (zie Voorzitter).

Meer weten? Zie Groepen