3.1.2.2.1 Taakrol

Taakrollen tijdens een bijeenkomst of vergadering zijn:
  1. U toont initiatief door bijvoorbeeld het gespreksonderwerp aan te geven of een wijze van bespreking voor te stellen
  2. U vraagt en geeft informatie
  3. U formuleert problemen
  4. U brengt argumenten voor of tegen een standpunt in
  5. U doet inhoudelijke voorstellen
  6. U bewaakt dat men niet van het onderwerp afdwaalt
  7. U structureert het groepsgesprek door bijvoorbeeld samenvattingen te maken of een conclusie te formuleren.

Meer weten? Zie Groepsrollen