3.1.2.3 Voorzitter

De voorzitter bewaakt de voortgang van de taakopdracht en het werkklimaat, en daarmee het functioneren van de groep als geheel. De voorzitter stuurt desgewenst bij zodat de overige deelnemers zich kunnen concentreren op de inhoud van de discussie.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U besteed expliciet aandacht aan de voorbereiding
  2. U bepaalt de voortgang van de bespreking en het verloop daarvan in de tijd, u structureert
  3. U bewaakt de wijze waarop besluiten worden genomen, u begeleidt
  4. U zorgt er voor dat de groep onderling goed functioneert, u bevordert samenwerking
  5. U beseft dat een centrale rol inneemt, u kiest bewust positie
  6. U toont zelfvertrouwen, vriendelijkheid, enthousiasme en rust, u heeft charisma of uitstraling
  7. U aarzelt niet om, zo nodig, in te grijpen.

Meer weten? Zie Vergaderen