3.1.2.3.1.1.1 Doelen

Agendapunten verwijzen naar de doelen van de vergadering en markeren daarmee ook de gang van zaken in termen van veel of weinig aandacht, besluitvorming of oriëntatie etc.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U vraagt zich af: wat moet het agendapunt opleveren? Gaat het om informatie, om meningsvor­ming of moet er een besluit uitrollen? Is hiervoor een stappenplan aan te geven?
  2. U gaat na of er een inleiding op het agendapunt nodig is. Zo ja, verzorgt u als voorzitter deze inleiding dan zelf of laat u dit aan een ander over? 
  3. U bedenkt welke aspecten er bij ieder agendapunt aan bod moeten komen
  4. U anticipeert op mogelijke reacties en bent vooral bedacht op tegengestelde belangen die gemakkelijk tot conflicten leiden
  5. U gaat na hoe u eventuele conflicten in goede banen kunt leiden. Mag bijvoorbeeld iedere deelnemer naar belie­ven zijn mening geven of moet er eerst een spreekvolgorde worden vastgesteld?

Meer weten? Zie Agenda