3.1.8.2 Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria zijn kenmerken die als ijkpunt fungeren om te bepalen of een oplossing voldoet. Deze criteria kan men gebruiken om de rest van het zoekproces in te richten.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat effectiviteit en haalbaarheid belangrijke algemene criteria zijn, maar dat er daarnaast nog tal van andere criteria een rol kunnen spelen
  2. U beseft dat toetsing aan de hand van criteria alleen mogelijk als het duidelijk is wat men met het besluit precies beoogt en wat de eventuele problemen zijn bij de uitvoering
  3. U zorgt voor concrete criteria zodat duidelijk is of de oplossing een succes is of niet
  4. U zorgt voor minimale kwaliteitseisen waaraan de oplossing moet voldoen en benoemt eventuele randvoorwaarden zodat de oplossing passend is
  5. U zorgt ook voor relatieve criteria die het mogelijk maken uit een aantal oplossingen de beste te kiezen
  6. U houdt oog op ogenschijnlijk 'irrationele' criteria, zoals de persoonlijke belangen en machtspositie van de deelnemers of de cultuur en tradities die er binnen de organisatie bestaan
  7. U kiest een procedure die aanscherping en herziening van criteria mogelijk maakt, waardoor u steeds naar deze criteria kunt blijven verwijzen
  8. U maakt de inventarisatie van criteria zichtbaar en open voor verdere wijzigingen of aanvullingen.

 Meer weten? Zie Gezamenlijk besluiten