3.1.2.3.2 Structureren

Als voorzitter brengt men een heldere vergaderstructuur aan die men vervolgens gedurende de vergadering ook handhaaft.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U zorgt voor een logische en voor iedereen duidelijke opbouw en verloop van de vergadering
  2. U vat het besprokene regelmatig samen
  3. U doet procedurevoorstellen voor het verdere verloop
  4. U herhaalt zonodig bepaalde zaken en vooral het doel van het agendapunt 
  5. U breekt afdwalingen tijdig af
  6. U sluit ieder agendapunt duidelijk af en introduceert ieder nieuw agendapunt. Zonodig licht u dit punt toe
  7. U bewaakt dat de groep als geheel uitkomt bij het vooraf gestelde doel
  8. U bewaakt de tijd, zowel per onderdeel als van het geheel.

Meer weten? Zie Voorzitter