3.1.2.3.3 Begeleiden

De voorzitter begeleidt het vergaderproces en daarmee ook het eventuele besluitvormingsproces.

Hoe doe ik dat?

  1. U staat bij voorkeur neutraal ten aanzien van het besprokene en het te nemen besluit
  2. U herhaalt de voorstellen van anderen en ordent ze zodanig dat er een duidelijk besluit kan worden genomen
  3. U sluit de besluitvorming af met een duidelijke formulering van hetgeen er is besloten en wat daarvan de eventuele consequenties zijn
  4. U checkt desgewenst of de notulist dit alles op correcte wijze heeft vastgelegd.
 Meer weten? Zie Voorzitter