3.1.2.6 Problemen

Vergaderen, en vooral besluitvorming rond beladen thema's, verlopen soms anders dan gepland. Het is bij problemen zaak om tijdig en effectief in te grijpen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat na of voldaan is aan de voorwaarden
  2. U houdt rekening met de (verstorende) invloed van emoties
  3. U anticipeert op enkele veel voorkomende vormen van miscommunicatie 
  4. U herstelt het functioneren door het extra zorgvuldig toepassen van vergadertechnieken
  5. U bent zo nodig een vergadertijger
Meer weten? Zie Vergaderen