2.2.5.1 Voorwaarden

Het normale vergadermodel veronderstelt dat de groep die een besluit moet nemen, kan beschikken over alle benodigde informatie om tot een zorgvuldige afweging te komen. In werkelijkheid moeten problemen vaak snel worden opgelost, beschikt men dan meestal slechts over beperkte informatie en zal men dus moeten leven met onzekerheden over het te verwachten effect van het besluit.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat naast rationele argumenten ook intuïtie en ervaring een rol spelen bij de afwegingen
  2. .U betracht een zekere flexibiliteit m.b.t. de te nemen stappen. Iedere stap is immers gebaseerd op de uitkomst van de vorige stap, maar naarmate de onzekerheden toenemen zal de wisselwerking tussen de stappen ook toenemen
  3. U weet dat het soms verstandig is om op uw schreden terug te keren. Op grond van de ervaringen in een bepaalde stap, zal men wellicht moeten terugkeren naar een vorige stap
  4. U neemt zo nodig al een voorschot op de te verwachten problemen als de uiteindelijke beslissing moet worden genomen. Het besluitvormingsproces wordt in plaats van de voorgestelde doelbewuste wandeling dan veel meer een zoektocht (en soms een dwaaltocht) over onbekend terrein.