3.1.2.6.2 Emoties

Emoties zijn de drijfveer om problemen op te willen lossen, maar ze kunnen ook het zicht op problemen vertekenen, het vinden van een oplossing belemmeren en vooral de open en gelijkwaardige communicatie binnen de groep aantasten. Het is dus zaak zorgvuldig met emoties om te gaan.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent alert op eventuele emoties gedurende het gehele besluitvormingsproces
  2. U besteedt expliciet aandacht aan het sociaal-emotionele klimaat in de groep
  3. U voorkomt escalatie van emoties en/of een neerwaartse spiraal van disfunctionele communicatie
  4. U let op of er aan de randvoorwaarden van zorgvuldigheid en gezamenlijke inzet wordt voldaan. De zorg hiervoor is de verantwoordelijkheid van alle groepsleden; de uitvoering van deze taak berust vooral bij de voorzitter

Meer weten? Zie Problemen