3.1.2.6.3 Miscomm.

Miscommunicatie verwijst naar disfunctionele communicatie. Aangezien communicatie het voertuig is voor samenwerking inzake besluitvorming, is het zaak dit zo vroeg mogelijk te voorkomen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U staat niet toe dat groepsleden zich stilzwijgend terugtrekken op hun eigen posities, u daagt mensen door middel van vragen uit om hun persoonlijke belangen ondergeschikt te maken aan het gemeenschappelijk belang
  2. U voorkomt dat één of enkele groepsleden de bijeenkomst overschreeuwen. U betrekt ook de 'stillen' bij de discussie door expliciet naar hun mening te vragen en het woord te geven
  3. U gaat na of de wijze van communiceren in de vergadering (nog) in verhouding staat tot de oplossing van het oorspronkelijke probleem.

Meer weten? Zie Problemen