2.2.1.5 Richten

Een groep vraagt om focus en het is de taak van alle deelnemers, maar vooral van de voorzitter, om deze aan te brengen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U houdt vast aan het onderwerp. Laat geen afdwalingen toe die geen relatie hebben met het doel van de vergadering. U gebruikt zo nodig de afgesproken vergadervolgorde (agenda) om groep(sleden) weer op het rechte spoor te brengen
  2. U houdt vast aan afgesproken procedures. Wanneer de groep herhaaldelijk dreigt af te wijken van afgesproken procedures, stel dan de eigen, moeilijke positie als voorzitter ter discussie
  3. U zorg dat iedereen de discussie kan volgen. Geef vaak samenvattingen en test ieders begrip door vragen te stellen.