3.1.2.1.5 Richten

Een vergadering vraagt om richting, een gemeenschappelijk doel en het is de taak van alle deelnemers, maar vooral van de voorzitter om hetgeen de groep bindt (opnieuw) onder de aandacht te brengen. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U houdt vast aan het onderwerp. Laat geen afdwalingen toe die geen relatie hebben met het doel van de vergadering. U gebruikt zo nodig de afgesproken vergadervolgorde (agenda) om groep(sleden) weer op het rechte spoor te brengen
  2. U houdt vast aan afgesproken procedures. Wanneer de groep herhaaldelijk dreigt af te wijken van afgesproken procedures, stel dan de eigen, moeilijke positie als voorzitter ter discussie
  3. U zorg dat iedereen de discussie kan volgen. Geef vaak samenvattingen en test ieders begrip door vragen te stellen.

Meer weten? Zie Groepen