3.1.2.1.6 Mobiliseren

Vergaderen is gebaseerd op de inbreng van velen, bij voorkeur allen. Als die inbreng ontbreekt, is het ieders taak, maar vooral van de voorzitter, om de groep te mobiliseren.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U  zorg voor inbreng van alle groepsleden. Maak zonodig regelmatig een rondje om ieders mening te horen en nieuwe ideeën op te doen
  2. U stimuleert het inbrengen van nieuwe ideeën. Stel vooral uitdagende vragen en wees terughoudend met het inbrengen van eigen oplossingen
  3. U waardeert de diverse bijdragen. Geef een (korte) samenvatting van iedere bijdrage en geef aan waarom dit een waardevolle bijdrage is. Laat zo mogelijk nieuwe ideeën voor iedereen zichtbaar noteren op flap-over
  4. U zorgt voor een heldere besluitvorming en duidelijke afspraken. Maak aan het einde van de bijeenkomst een samenvatting van wat er is bereikt en hoe het vervolg zal zijn.
 Meer weten? Zie Groepen