3.1.2.3.7 Ingrijpen

Een voor­zitter moet zowel taakgericht als procesgericht leiding kunnen geven, vooral als tijdens de vergadering de discussie dreigt vast te lopen. In dat geval zal de voorzitter moeten ingrijpen om de vergadering weer in goede banen te leiden.
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U grijpt in op het juiste niveau
  2. U grijpt altijd weloverwogen in. Het uitgangspunt dient altijd te zijn dat uw inbreng een positief effect heeft op de uitvoering van de taak, op het groepsproces en op het functioneren van de individuele groepsleden.

Meer weten? Zie Voorzitter