3.1.2.2.3.1.7.1 Niveau

Vergaderingen kennen problemen op drie communicatieniveaus: de inhoud van de discussie (inhoudsniveau), het verloop van de discussie en de procedures die daarbij worden gevolgd (betrekkingsniveau), en de groepsrollen en onderlinge relaties tussen de deelnemers (relationeel niveau). Het is van belang om als voorzitter te beseffen dat een eigen inhoudelijke bijdrage ten koste kan gaan van het proces en/of de onderlinge verhoudingen. Het is dus zaak om op het juiste niveau in te grijpen. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U brengt een vastgelopen inhoudelijke discussie weer op gang met een procedurevoorstel
  2. U corrigeert een (herhaaldelijk) overtreden van afgesproken procedures door het groepsproces aan de orde te stellen
  3. U brengt de spanningen binnen de groep in verband met de manier waarop groepsleden met elkaar omgaan.

Meer weten? Zie Ingrijpen