3.1.8.3 Brainstormen

Brainstormen is het bedenken van zoveel mogelijk opties om een probleem op te lossen. Op grond van de beoordelingscriteria kiest men een denkrichting, maar verder kent een brainstrom zo weinig mogelijk beperkingen. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U nodigt alle betrokkenen uit zodat er bij voorkeur een bont gezelschap ontstaat
  2. U geeft de opdracht om (individueel of in kleine subgroepen) binnen een bepaalde tijd één of meer oplossingen te bedenken voor een bepaald probleem
  3. U inventariseert en analyseert de voorstellen op gemeenschappelijke kenmerken en onderlinge verschillen
  4. U hanteert alleen de gekozen richting als selectiecriterium en let goed op waar eventuele knelpunten en onzekerheden zitten als men tot de beoordeling van de mogelijke oplossingen overgaat
  5. U voorkomt dat men zich vastbijt op één benadering van het probleem, ook al zijn sommige oplossingen op voorhand al vrijwel onhaalbaar 
  6. U zorgt er voor dat men het innemen van een definitief standpunt zo lang mogelijk uitstelt
  7. U maakt duidelijk welke belangen achter eventuele voorstellen zitten en hoe deze worden gediend door het voorstel.

 Meer weten? Zie Gezamenlijk besluiten