2.2.5.3 Brainstormen

Brainstormen is een creatieve manier van overleggen waarbij het bedenken van zoveel mogelijk opties centraal staat. Op grond van de globale beoordelingscriteria die na de probleemanalyse zijn opgesteld, kan men vaak wel aangeven in welke richting de oplossing moet worden gezocht. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U stelt een groep mensen samen, bij voorkeur van diverse pluimage
  2. U geeft de opdracht om (individueel of in kleine subgroepen) binnen een bepaalde tijd één of meer oplossingen te bedenken voor een bepaald probleem
  3. U inventariseert en analyseert de voorstellen op gemeenschappelijke kenmerken en onderlinge verschillen. Ook daardoor wordt de richting van de te kiezen oplossing duidelijker, maar wordt bovendien zichtbaar waar eventuele knelpunten en onzekerheden zitten als men tot de beoordeling van de mogelijke oplossingen overgaat
  4. U voorkomt dat men zich vastbijt op één benadering van het probleem. Soms helpt het namelijk om een aantal knellende beoordelingscriteria even opzij te zetten en onbekommerd oplossingen te bedenken, ook al staat bij voorbaat vast dat ze in deze vorm niet haalbaar zijn 
  5. U zorgt er voor dat men het innemen van een bepaald standpunt zo lang mogelijk uitstelt
  6. U maakt duidelijk welke belangen achter eventuele voorstellen zitten en hoe deze worden gediend door het voorstel.

 Meer weten? Zie Besluitvorming