2.2.5.4 Beoordelen

Beoordelen is het vergelijken van bepaalde opties op hun waarde als oplossing voor een probleem. Daarbij maakt men gebruik van bepaalde, bij voorkeur van te voren vastgestelde en zo concreet mogelijk geformuleerde criteria.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U voorkomt dat één voor één alle opties worden afgeschoten. Vaak begint men met de beste optie en blijven er zo alleen nog inferieure oplossingen over om verder te beoordelen
  2. U begint daarom met die optie die op het eerste gezicht de slechtste oplossing is. De criteria op grond waarvan deze oplossing wordt afgewezen, worden dan gaandeweg steeds duidelijker. Ook blijkt vaak dat er op bepaalde punten wel rek zit in criteria. Zo kunnen randvoorwaarden als geld of menskracht ineens minder zwaar wegen als blijkt dat een bepaalde oplossing op andere tereinen tot besparingen leidt
  3. U vervolgt uw pad door nu op dezelfde manier over de op één na slechtste oplossing (etc.) te oordelen. De beperkt het aantal resterende oplossingen weliswaar, maar de lijst met absolute en relatieve criteria wordt gaandeweg nauwkeuriger en vollediger. Met name relatieve criteria zijn daarbij vaak onderwerp van onderhandeling. Uiteindelijk blijft er (hopelijk) één oplossing over die in elk geval voldoet aan alle absolute criteria en tevens het beste voldoet aan de relatieve criteria. Men kiest daarmee voor de meest aanvaardbare oplossing in plaats van vergeefs te streven naar de meest optimale oplossing
  4. U beseft tevens dat gaandeweg blijkt dat sommige oplossingen goed zijn te combineren of dat gezien de nog bestaande onzekerheden het probleem beter in gedeelten kan worden opgelost dan in één keer. In complexe situaties is het zaak om voor een 'opkomende' oplossing te kiezen, men bouwt dan als het ware de brug terwijl men er overheen loopt

 Meer weten? Zie Besluitvorming