3.1.8.4 Beoordelen

Beoordelen is het vergelijken van bepaalde opties op hun waarde als oplossing voor een probleem. Daarbij maakt men gebruik van bij voorkeur van te voren vastgestelde en zo concreet mogelijk geformuleerde criteria.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U voorkomt dat één voor één alle opties worden afgeschoten. Vaak begint men met de beste optie en blijven er zo alleen nog inferieure oplossingen over om verder te beoordelen
  2. U begint daarom met die optie die op het eerste gezicht de slechtste oplossing is. De criteria op grond waarvan deze oplossing wordt afgewezen, worden dan gaandeweg steeds duidelijker. Ook blijkt vaak dat er op bepaalde punten wel rek zit in criteria
  3. U vervolgt uw pad met de op één na slechtste oplossing etc.
  4. U beperkt zo het aantal resterende oplossingen, maar de criteria worden gaandeweg nauwkeuriger en vollediger. Met name relatieve criteria zijn daarbij vaak onderwerp van onderhandeling
  5. U eindigt met één oplossing die hopelijk voldoet aan alle absolute criteria en tevens het beste voldoet aan de relatieve criteria
  6. U kiest daarmee voor de meest aanvaardbare oplossing in plaats van (vergeefs) te streven naar de meest optimale oplossing
  7. U beseft gaandeweg waarschijnlijk dat sommige oplossingen goed zijn te combineren of dat gezien de nog bestaande onzekerheden het probleem beter in gedeelten kan worden opgelost dan in één keer
  8. U beseft ook dat In complexe situaties het zaak is om voor een 'opkomende' oplossing te kiezen; u bouwt dan als het ware de brug terwijl u er overheen loopt

 Meer weten? Zie Gezamenlijk besluiten