3.1.8.5 Begeleiden

Begeleiding is een vorm van sturing die niet ten koste gaat van het draagvlak bij besluitvorming. Begeleiding maakt het mogelijk knopen zorgvuldig door te hakken en hierover achteraf ook verantwoording af te leggen, zonder dat dit ten koste gaat van eigenaarschap. Hier geillustreerd met een groepsbesluit.  
 
Hoe doe ik dat?
  1. U zorgt er voor dat na de discussie iedereen het erover eens dat de voorgestelde oplossing de beste is. U stuurt op unanimiteit
  2. U zorgt er voor dat het besluit een compromis is tussen twee afwijkende standpunten. U werkt richting overeenstemming of consensus
  3. U laat de deelnemers stemmen over het voorstel, al of niet anoniem. U koerst aan op een meerderheidsbesluit
  4. U laat de beslissing over aan een beperkt aantal deelnemers, bij­voor­beeld het bestuur of MT. U maakt gebruik van een delegatie
  5. U weet dat soms eén persoon, vaak is dat de voorzitter, de knoop moet doorhakken of juist een voorstel moet blokkkeren (veto). U beslist dan op autoriteit 
  6. U kunt, als men er echt niet meer uitkomt, het toeval laten beslissen, bijv. via loting
  7. U voorkomt een rampzalige beslissing door de knoop juist niet door te hakken. U stuurt aan op 'geen besluit'
  8. U kunt niet vermijden dat de wegen zich scheiden en bedenk wat het beste alternatief is, wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt. U werkt richting beste oplossing zonder overeenkomst (BOZO).

 Meer weten? Zie Gezamenlijk besluiten