2.2.4.5 Begeleiden

Begeleiding is een vorm van sturing die niet ten koste gaat van het eveneens benodigde draagvlak bij besluitvorming. Begeleiding maakt het mogelijk knopen zorgvuldig door te hakken en hierover achteraf ook verantwoording af te leggen, zonder dat dit ten koste gaat van eigenaarschap.  
 
Hoe doe ik dat?
  1.  U stuurt op unanimiteit. Na de discussie is iedereen het erover eens dat de voorgestelde oplossing de beste is. Een prachtig ideaal, maar alleen haalbaar als het gemeenschappelijke doel alle andere belangen volledig overvleugelt
  2. U werkt richting consensus of overeenstemming. Het besluit is een compromis tussen twee afwijkende standpunten, zoals bij onderhandelingen het geval is
  3. U koerst aan op een meerderheidsbesluit. Hierbij brengen de deelnemers hun stem uit over het voorstel. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven, zoals wel of niet anomiem, mndeling of schriftelijk etc. 
  4. U maakt gebruik van een delegatie. Als de vergadering er zelf niet uitkomt of er door gebrek aan tijd niet aan toekomt, kan ze de beslissing overlaten aan een beperkt aantal deelnemers, bij­voor­beeld het bestuur of vertegenwoordigers van de diverse groeperingen
  5. U beslist uiteindelijk op autoriteit en veto. Eén persoon, vaak is dat de voorzitter, hakt de knoop door. Ook kunnen sommige personen zoveel invloed hebben, dat zij de aanname van een voorstel kunnen verbieden. Zo iemand spreekt dan zijn veto uit
  6. U liet het lot beslissen. Men komt er echt niet meer uit, er zijn twee (of meer) vrijwel gelijkwaardige oplossingen of de belangentegenstellingen zijn te groot. In dat geval rest nog het toevalsbesluit m.b.v. loting
  7. U stuurt aan op 'geen besluit' (is ook een besluit). De knoop wordt niet doorgehakt. Men laat alles bij het oude in de hoop dat het probleem vanzelf verdwijnt of dat men leert leven met het probleem
  8. U werkt richting 'beste oplossing zonder overeenkomst' (BOZO). Soms valt er geen overeenstemming te bereiken en scheiden de wegen zich. Bedenk voor uzelf wat het beste alternatief is, wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt.