3.1.8.6 Anticiperen

Anticiperen betekent dat men op de zaken vooruitloopt. Hoewel de uitvoering van een besluit formeel buiten de besluitvorming zelf valt, dient men aan het aspect uitvoering wel aandacht aan besteden. Dat voorkomt dat de uitvoering van het besluit verwatert.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U maakt afspraken over hoe en door wie het besluit wordt uitgevoerd en wanneer de deelnemers over de resultaten hiervan worden ingelicht
  2. U plaatst het punt weer op de agenda als blijkt dat het besluit niet uitvoerbaar is of dat de uitvoering meer proble­men oplevert dan werd verwacht. Het hele besluitvormingsproces hoeft dan niet helemaal opnieuw te starten. Meestal kan men volstaan met het opnieuw bespreken van de criteria.

 Meer weten? Zie Besluitvorming