2.2.5.6 Anticiperen

Anticiperen betekent dat men op de zaken vooruitloopt. Hoewel de uitvoering van een besluit doorgaans buiten de agenda van de vergadering valt, dient hier wel in de vergadering aandacht te worden besteed, al was het maar om te bewaken dat de uitvoering van het besluit ook ter hand wordt genomen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U maakt afspraken over hoe en door wie het besluit wordt uitgevoerd en wanneer de deelnemers over de resultaten hiervan wordt ingelicht. Dat kan bijvoorbeeld in de volgende vergadering zijn. Het is een goede gewoonte om bij het agendapunt 'mededelingen' te vertellen hoever het staat met de uitvoering van een in de vorige vergadering genomen besluit en wat de effecten daarvan zijn
  2. U plaatst het punt weer op de agenda als blijkt dat het besluit niet uitvoerbaar is of dat de uitvoering meer proble­men oplevert dan werd verwacht. Het hele besluitvormingsproces hoeft dan niet helemaal opnieuw te starten. Meestal kan men vosltaan met het opnieuw bespreken van de criteria.

 Meer weten? Zie Besluitvorming